Неділя, 05.02.2023
ДПТНЗ "Зноб-Новгородський ПАЛ"
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [7]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 42
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » Статті » Мої статті

Положення про учнівське самоврядування

 

 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗНОБ-НОВГОРОДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про учнівське самоврядування ДПТНЗ «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей»

 

 1. Учнівське    самоврядування    (далі    об'єднання) добровільна,
  громадська організація, що діє на основі даного Положення.
 2. Об'єднання є юридичною особою, має закони, структуру.

3.   Юридична адреса об'єднання:
смт. Зноб-Новгородське

вул.Планова, 18

тел.: 7-32-91

4.   Об'єднання несе відповідальність перед суспільством та державою
за   реалізацію   державної   політики   в   галузі   позаліцейного   виховання, збереження життя та здоров'я дітей під час роботи з ними.

 

Мета і завдання

 1. Об'єднання будує свою роботу на принципах самоврядування,
  гласності, демократії.
 2. Об'єднання   дотримується   навчальної   програми,   слідкує   за
  успішністю учнів ліцею, поведінкою в ліцеї та за його межами.
 3. Сприяє виявленню та розвитку здібностей його членів, згуртовує їх зусилля на досягнення цієї мети.
 4. Надає допомогу в організації лекцій, екскурсій, виставок,організації
  благодійних заходів, тематичних вечорів.
 5. Налагоджує  зв'язки та  співпрацює  з  навчальними  закладами,
  товариствами і спілками України.
 6. Надає  допомогу викладачам ліцею в  організації і проведенні олімпіад, оглядів, конкурсів та інших заходів.

 

Основи внутрішньоспілкового життя

 1. Виборність членів усіх груп.
 2. Звітність виборного органу Ради об'єднання.
 3. Об'єднання, якщо ці рішення ухвалені в межах компетенції.
 4. Повага більшості та меншості: інтереси більшості забезпечують її
  правом розпоряджатися власністю об'єднання, а також правом виступати та
  діяти   від  імені   об'єднання.   Інтереси   меншості  забезпечуються  правом відстоювати позицію, організаційно оформлятися у складі виборного органу, вести діяльність, що не суперечить Положенню об'єднання, організаційно визначатися аж до відокремлення.

 

Члени об'єднання

 1. Членом об'єднання учнівського самоврядування ліцею може стати учень І-ІІІ курсу, який дотримується Положення об'єднання і мети об'єднання.
 2. Члени об'єднання гуртуються за своїми інтересами у гуртки, секції, комісії, творчі спілки тощо.

Члени об'єднання мають право:

 1. Брати участь у виборах і бути обраними до Ради ліцею;
 2. Організовувати заходи;
 3. Брати участь у всіх заходах об'єднання, виступати з доповідями, рефератами, повідомленнями, висовувати позиції щодо діяльності об'єднання та Ради ліцею, вносити доповнення та зміни до програми гуртків, секцій,творчих спілок;
 4. Вільно виходити з об'єднання.

Членство припиняється:

 1. За   власним   бажанням   члена  об'єднання   після   того,   як   він проінформував про це виконавчий орган у письмовій формі;
 2. За недотримання умов Положення учнівського самоврядування.

Структура учнівського самоврядування

 1. Структуру учнівського самоврядування ліцею складають гуртки, секції,   комісії,   творчі   спілки,   які   створюються   за   ініціативою   учнів, підпорядковуються Раді ліцею, що обирається на загальних зборах об'єднання.
 2. Загальні збори:
 • ухвалюють створення та ліквідацію об'єднання;
 • схвалюють програму та Положення об'єднання;
 • визначають основні напрямки роботи;
 • Раду учнів обирають терміном на один рік;
 • вирішують питання про символіку, атрибутику об'єднання.
 1. Керуючим і координуючим органом об'єднання є Рада учнів.
 2. До складу Ради учнів обираються старости та профорги навчальних
  груп.
 3. Рада здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу в
  роботі гуртків, секцій, комісій та творчих спілок об'єднання.
 4. Робота гуртків та творчих спілок здійснюється під керівництвом
  досвідчених фахівців.
 5. Засідання Ради учнів проводиться не менше одного разу на місяць.
 6. Рада учнів ухвалює новостворені гуртки, секції, творчі спілки і
  затверджує їх програму.
 7. Організаційні    цілісність    об'єднання    забезпечується    єдністю
  програмних та організаційних цілей.

 

Органи самоврядування

 1. Найвищим органом об'єднання є загальні збори. У період між
  загальними   зборами   управління   справами   об'єднання   виконує  Рада
  об'єднання, а у період між засіданням Ради - Голова.
 2. Загальні збори об'єднання скликаються за необхідністю, але не
  рідше 1 разу на рік. Термін їх проведення, місце, норми представництва,
  порядок обрання делегатів ухвалює Рада об'єднання. Позачерговий збір скликається за рішенням Ради об'єднання.
 3. Загальні збори правомірні, якщо присутні більш ніж половина
  членів об'єднання від встановленої норми представництва.
 4. До виняткових прав загальних зборів належать:
 • прийняття програмних документів, Положення, внесення до
  нього змін та доповнень;
 • визначення   основних   напрямків   діяльності,   затвердження
  планів, заслуховування звітів про їх виконання;
 • обрання, відкликання та до обрання членів Ради об'єднання;
 • прийняття ухвал про реорганізацію і припинення діяльності
  об'єднання, призначення ліквідаційної комісії.

Загальні збори мають право приймати також будь-які інші ухвали, пов'язані з діяльністю Положення.

 1. Ухвали приймаються більшістю голосів відкритим або закритим
  голосуванням. Хід зборів протоколюється.
 2. Загальні  збори  зобов'язані розглядати  питання,  внесені  на їх обговорення Радою об'єднання, або не менш ніж 1/5 членів об'єднання.

Функції та повноваження Ради об'єднання

 1. Рада об'єднання (далі - Рада) координує діяльність об'єднання у
  період між загальними зборами.
 2. Рада вищий орган, щодо всіх виборних органів, членів об'єднання.
 3. Рада  формує   виконавчий   комітет,   визначає   його   функції  та повноваження, структуру.
 4. До виняткових прав Ради належать:
 • визначення питань, що підлягають розглядові загальними
  зборами, термін, місце їх проведення;
 • розгляд і внесення на затвердження загальними зборами
  проектів планів роботи;
 • обрання Голови Ради;
 • розподіл функцій Ради між її членами;
 • заслуховування і затвердження звітів Голови;
 • розгляд конфліктних ситуацій.
 1. Засідання Ради відбувається за необхідністю, але не рідше 2-х разів
  на місяць.
 2. Кількість членів Ради визначається загальними зборами. При цьому,
  до складу Ради  мають увійти:  заступник Голови, старости  груп,  члени
  об'єднання.
 3. Рада обирається на 1 рік.

 

 1. Рада має право власною ухвалою вводити до свого складу на
  вакантні місця нових членів. При усуненні Голови, Рада має право обрати зі
  свого складу нового Голову.
 2. За порушення Положення голова і члени Ради можуть бути усунені
  від виконання своїх обов'язків ухвалою Ради, рішенням загальних зборів.
 3. Засідання Ради протоколюються. Ухвали приймаються звичайною
  більшістю голосів присутніх на засіданні Ради відкритим або закритим
  голосуванням, якщо іншого порядку не передбачено, і протягом 15 днів
  доводяться до відома членів об'єднання.

Рада   має   право   приймати   ухвали   без   проведення   засідань підписанням її членами проектів ухвал.

 1. Рада правосильна для розгляду винесених на її засідання питань,
  якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 її складу.
 2. Рада зобов'язана розглядати  питання винесенні на її обговорення
  Головою, не менше ніж 1/5 членів об'єднання у місячний термін після їх
  подання.
 3. Рада звітує про свою діяльність загальним зборам.
 4. Рада  розглядає  заяви  членів  об'єднання   з  питань  діяльності
  об'єднання.
 5. Рада має право приймати ухвали з будь-яких питань діяльності
  об'єднання, крім тих, що Положення відносить до виняткової компетенції загальних зборів членів об'єднання.

Права і обов'язки Голови Ради об'єднання

 1. Голова обирається на 1 рік
 2. Голова має право приймати будь-які рішення і виконувати будь-які
  управлінські функції, що відповідають засадам Положення, крім ухвал і
  функцій, що віднесені до компетенції Ради та загальних зборів членів
  об'єднання.
 3. Голова представляє об'єднання в інших організаціях та установах.
 4. Голова зобов'язаний:
 • забезпечувати якісне і своєчасне виконання ухвал загальних зборів та
  Ради об'єднання;
 • скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Ради;
 • двічі на рік звітувати раді про свою роботу;
 • організовувати  управління  справами  об'єднання  в  межах  своєї
  компетенції між засіданнями Ради і загальними зборами.
Категорія: Мої статті | Додав: Admin (28.11.2014)
Переглядів: 643 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2023
Конструктор сайтів - uCoz